Urgente medico-chirurgicale online dating

Posted by / 17-Sep-2016 14:28

Urgente medico-chirurgicale online dating

de către angajator, din prima zi până în a 5-a zi de incapacitate temporară de muncă; B. Acestea se suporta la plata identic cu certificatele medicale cod01,daca este vorba despre angajatul cu cim,adica primele 5 zile de angajator (zilele lucratoare din cele 5 calendaristice desigur),iar din ziua urmatoare celor suportate de angajator pana la sfarsitul perioadei de itm din FNUASS.

Va rugam sa urmariti site-ul CASMB pentru actualizarea listei cererilor de cesiune de creanta (aprobate/respinse).

(2) În situaţia în care unui asigurat i se acordă două sau mai multe concedii medicale pentru aceeaşi afecţiune, fără întrerupere între ele, durata lor se cumulează, iar plata se suportă conform art. Astfel, daca al doilea certificat medical are alt cod de diagnostic: primul certificat este platit de angajator (cele 2 zile lucratoare), iar pentru ce-l de al doilea certificat se aplica din nou regula: primele 5 zile angajatorul, restul zilele FNUASS; Daca al doilea certificat are acelasi cod de diagnostic: primele 5 zile (luate in continuare, deci si din cel de al doilea certificat medical) sunt platite de angajator, restul, de FNUASS.

În această situaţie, la calculul indemnizaţiilor pentru certificatele de concediu medical în continuare se menţine baza de calcul determinată pentru certificatul de concediu medical iniţial.

400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2014-2015, va aducem la cunostinta ca in luna octombrie 2014 va fi organizata, de catre Directia Medic Sef din cadrul CASMB, sedinta de lucru, la care sunt invitati sa participe reprezentantul legal al furnizorului de servicii de ingrijiri medicale la domiciliu sau persoana imputernicita in relatia cu CASMB.

Mentionam ca va vom comunica ulterior data, ora si locatia unde se va desfasura intalnirea de lucru.

urgente medico-chirurgicale online dating-76urgente medico-chirurgicale online dating-67urgente medico-chirurgicale online dating-56

Externarea pacientilor la cerere contrar avizului medical - se va face de catre medicul curant sau medicul de garda, la cererea expresa a pacientului sau apartinatorilor acestora pentru pacientii minori sau care sunt in imposibilitate de a lua decizii.

One thought on “urgente medico-chirurgicale online dating”